Το χειμώνα μετά από κάθε δυνατή βροχόπτωση οι παραλίες γεμίζουν από ξύλα που παρασέρνουν οι χείμαρροι. Μια βόλτα με ένα δύο τσουβάλια και οπλισμένη με υπομονή, συλλέγω τα ξύλα αυτά που είναι κατάλληλα για τις κατασκευές μου. Πολλές φορές στη θέα ενός ξύλου γεννιέται αμέσως κι η ιδέα της μεταμόρφωσης. Κλείνω τα μάτια και τη βλέπω τη δημιουργία εκεί, μπροστά μου, έτοιμη! Άλλες φορές τα ξύλα παραμένουν στο εργαστήρι, στα αζήτητα… Κι όμως, θα έρθει η στιγμή που αυτά τα αζήτητα θα είναι το τέλειο και μοναδικό κομμάτι ενός παζλ. Τα ξύλα πλαισιώνονται από πληθώρα υλικών προκειμένου να ολοκληρωθούν οι κατασκευές. Σχοινιά γιούτας, λινάτσες, παλιόβιδες και πολλά υλικά που θα κατέληγαν στα σκουπίδια συνδυάζονται και γίνονται τέχνη…