Πορτατίφ με μεταλλική βάση, θαλασσόξυλα και υφασμάτινο καπέλο. (Μη Διαθέσιμο. Διαστάσεις 23×35εκ συν 25εκ. το καπέλο. Τιμή 56€. Κωδ. ΦΤ006)

 

Φωτιστικό από πλεγμένα θαλασσόξυλα. (Μη Διαθέσιμο. Διαστάσεις 36×38εκ. Τιμή 68€. Κωδ. ΦΤ002)

 

Πορτατίφ “Γυναίκα” από σανίδες παλέτας κι αλίκτυπο ξύλο με μορφή γυναίκας. (Μη διαθέσιμο. Διαστάσεις 12×45 εκ. Τιμή 59€. Κωδ. ΦΤ001)

 

Φωτιστικό “Ρομπότ” από σπασμένη παλέτα. (Διαθέσιμο. Διαστάσεις 17×47 εκ. Τιμή 59€. Κωδ. ΦΤ005)

 

Φωτιστικό από αλίκτυπα ξύλα και υφασμάτινο καπέλο. (Μη Διαθέσιμο. Διαστάσεις 44×45εκ. συν το καπέλο 30εκ. Τιμή 62€. Κωδ. ΦΤ007)

 

Φωτιστικό “Πουλιά” από σανίδες παλέτας και θαλασσόξυλα. (Μη Διαθέσιμο. Διαστάσεις 17×52 εκ. Τιμή 59€. Κωδ. ΦΤ003)

 

Φωτιστικό “Σπίτι” από κομμάτια παλέτας και θαλασσόξυλα. (Μη Διαθέσιμο. Διαστάσεις 32×55 εκ. Τιμή 59€. Κωδ. ΦΤ004)

 

Πορτατίφ με μεταλλική βάση, θαλασσόξυλα και υφασμάτινο καπέλο. (Μη Διαθέσιμο. Διαστάσεις 23×35εκ συν 25εκ. το καπέλο. Τιμή 56€. Κωδ. ΦΤ008)